Ortaklık

SAYIN MESLEKTAŞIMIZ

Kooperatifimizde ortaklık işlemleri eczacımızın talebi ile başlamaktadır. Ortaklık talebinde bulunan eczacımız Bölge Yöneticilerimiz tarafından bilgilendirilmekte ve Ortaklık Başvuru Formu alınmaktadır.

Eczacımızın Ortaklık Başvuru Formu, ilgili tüm evraklarının tamamlanmasıyla birlikte;

  • Ön İnceleme Komisyonu tarafından, Kooperatif Ana Sözleşmesi / Ortaklık ve Şartları maddesine uygun olarak değerlendirilir,
  • Yönetim Kurulu onayına sunulur,
  • Ortaklık Başvuru talebi kabul edilen eczacılarımız üyelik için gerekli diğer işlemleri tamamlar.
    Ortaklık işlemlerinde alınması gereken ücretin ödenme şeklinde, kooperatifimizin 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda, Ortaklık talebinin Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde; 100 TL ortaklık katılım payının üyeliğin kabulünü takip eden ay içinde ödenmesiyle birlikte, 3.000 TL işletme fonu Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’dan aldığı yetkiye dayanarak belirleyeceği ödeme şekli ve ödeme tablosuna göre tamamlanmaktadır.

Ortak eczacımız, işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte; diğer tüm kooperatif ortağı eczacılarımızla birlikte kooperatif hizmetlerinden eşit olarak yararlanmaya başlar.

Kooperatif ortaklık işlemleri, yukarıda belirtilen işlemlerden ibaret olup, başka herhangi bir işlem ve ödeme yapılması söz konusu değildir.

TANITIM VİDEOMUZ