Yönetim ve Çalışma İlkeleri

Eşitlikçi: Ürün temini, kampanya koşulları ve ödemelerde tüm ortakları arasında eşit davranır.

Şeffaf: Kooperatifin tüm hesapları ortaklarına açıktır. Bu konudaki tek istisna diğer eczacı bilgilerinin gizliliği ilkesidir.

Katılımcı: Ortağı olan eczacılar, her yıl yapılan genel kurullara katılarak; düşünceleri ile katkı yapabilir, temsilcileri vasıtasıyla yönetim sürecine katılırlar.

Yenilikçi: Teknolojiyi yakından takip eder, kendi alanlarındaki yeniliklerin öncüsüdür. Sektöründe; soğuk zincir uygulamasını başlatan, fiyat kitapçığı uygulamasını yapan, ilk yarı otomasyona geçen, sevkiyatta ilk plastik kasa uygulamasını başlatan kuruluştur.

Uzman: Tüm personelin eğitimli olmasına özen gösterir. Genel eğitimlerin yanısıra periyodik olarak tüm birimlerini eğitimden geçirir. Hizmet üretim sürecinde çalışanlardan oluşan İş yeri Kurulu’ndan azami düzeyde katkı sağlar. Sağlık alanında hizmet vermenin bilinciyle; içinde bulunduğu sektörde yaşanan gelişmeleri uzmanlık alanı olarak kabul eder.

Sosyal Sorumluluk Sahibi: Ortağı olan eczacıların mesleklerinden kaynaklanan hizmet sorumluluklarının yanında, sosyal ve toplumsal sorumluluklarının da olduğu bilinciyle; başta eczacı adaylarının eğitimlerine katkı sağlamak olmak üzere pek çok alanda sosyal sorumlulukların yerine getirilmesini bir hizmet olarak görür ve bu alanda öncü rol üstlenir.