Kurumsal

Güç Birliği:
Kooperatifçilik

70’li yılların sonların da, ilaç dağıtım sektöründe yaşanan kaos ve keyfi uygulamalar; temel uğraş alanı insan sağlığı olan eczacıların, mesleklerinden kaynaklanan görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini engeller boyuta ulaşması; eczacıların kendi çözümlerini üretmesini de beraberinde getirmiştir.

Mesleki Dayanışma:
Eczacı Kooperatifleri

Yaşanan bu süreçte; için de bulundukları zorlukları aşmanın çaresini dayanışma ve paylaşmakta gören eczacılar, ilk kooperatiflerini 1978 yılı sonların da Manisa’da kurarak bu düşüncelerini hayata geçirmişlerdir. Bu girişimi diğer bölgeler de hizmet veren eczacıların girişimleri izlemiş ve 1989 yılın da tüm bu girişimleri aynı çatı altında toplayan Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) kurulmuştur.

Bilinçli Birliktelik:
İstanbul Ecza Koop

Aynı süreçte; eczacıların yoğun olarak hizmet verdiği İstanbul’da sürdürülen çalışmalar ve yapılan girişimler, 18 Kasım 1989 tarihinde bir araya gelinerek kooperatifimizin temellerini atmıştır.

Kuruluşundan itibaren içinde bulunduğu ilaç sektöründe; ortaklarının mesleki ve ekonomik kazanımları lehinde söz sahibi ve belirleyici olmayı, edindiği birikim ve deneyimi başta kendi sektörü olmak üzere, toplumun tüm kesimleri ile paylaşmayı ilke edinen İstanbul Ecza Koop, bu anlayışını ortaklarından aldığı güçle gelecekte de sürdürecektir.

Vizyonumuz

İstanbul Eczacılar Kooperatifi, yenilikleri takip edip teknolojiden faydalanarak, ürettiği hizmetlerin kalitesini en üst düzeye çıkartmak suretiyle; ortak memnuniyetini arttırmayı ve güçlü yapısıyla pazarı etkileyerek pazar lideri olmayı ve ortağı olan eczaneleri tercih edilen sağlık üniteleri haline getirerek, eczacılık mesleğinin saygınlığını yükseltmeyi ve sektörün tüm aşamalarında yer almayı hedeflemektedir.

Misyonumuz

Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren eczacı kooperatifleri ile işbirlikleri gerçekleştirmek.

Kooperatif ortağı eczaneleri, sunduğu ürün ve hizmetler bağlamında farklı kılarak, tercih odağı haline getirmek.

Ortakların birincil gereksinimi olan ilaç temin ve tedarik hizmetini yalnızca depoculuk olarak görmeyip ona, çağdaş bir nitelik kazandırmak.

Bu görevleri yerine getirirken; verimliliği esas alıp işletmenin kaynaklarını etkin kullanarak, yaratılan artı değeri her türlü teknolojik, ekonomik, mali ve yönetsel düzenlemeler ile yeni hizmet tasarımlarına ayırıp, hayata aktarmaktır.